Huisregels – Tandartsenpraktijk Snijders – Hengelo

Huisregels

Wat mee te nemen bij uw afspraak

Wij verzoeken u om bij ieder bezoek aan onze praktijk uw afsprakenkaart mee te nemen. Wilt u adreswijzigingen, wijzigingen van mobiele telefoonnummers en e-mailadressen tijdig aan ons doorgeven? Wij zijn verplicht uw burgerservicenummer in uw patiëntengegevens te administreren.

Burgerservicenummer (BSN) Een uniek persoonlijk nummer voor patiënten of zorgconsumenten is nodig om gegevensuitwisseling in de zorg betrouwbaar te maken. Het BSN maakt in de zorgsector een eind aan de verschillende persoonsnummers die zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars nu nog gebruiken. Dit vermindert het aantal fouten bij het uitwisselen van patiëntgegevens, het voorkomt persoonsverwisseling, het maakt declareren eenvoudiger en het geeft betere bescherming tegen identiteitsfraude.

Legitimeren Op basis van de Zorgverzekeringswet moeten patiënten zich sinds 1 januari 2006 in ziekenhuizen en poliklinieken kunnen legitimeren met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Vanaf 1 juni 2009 moeten patiënten zich ook legitimeren bij andere zorgverleners (zoals de huisarts, tandarts of fysiotherapeut), indicatieorganen en zorgverzekeraars. Identificatie van patiënten is onder meer nodig om vast te kunnen stellen dat BSN en persoon bij elkaar horen. 

Niet nagekomen afspraken

Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak. Het maken van een afspraak is niet vrijblijvend en is altijd persoonsgebonden.

Als om welke reden dan ook een afspraak niet kan doorgaan, dan moet u dit tenminste 24 uur van te voren op werkdagen tijdens kantooruren bij voorkeur telefonisch aan ons doorgeven.

U kunt uw afspraken ook per email annuleren, dit dient u echter tenminste 48 uur van te voren doen.

Voor afspraken die niet worden nagekomen of korter dan 24 uur van te voren worden geannuleerd brengen wij u de kosten voor de gereserveerde kamer in rekening, dit bedrag kan maximaal oplopen tot het totale bedrag van de geplande afspraak.

Bij telefonisch gemaakte afspraken wordt de genoteerde afspraak in onze agenda als juist zijnde aangemerkt.  

E-mailservice

In de week van de geplande afspraak ontvangt u van ons een herinnering van uw afspraak per e-mailbericht. Uw e-mailadres moet dan wel actueel in ons bestand aanwezig zijn. U kunt ons hiermee helpen door wijzigingen tijdig aan ons door te geven.

Nota bene; De e-mailservice is een extra service om u aan uw afspraak te herinneren. Echter indien u geen herinnering heeft ontvangen betekent niet dat u niet de plicht heeft tot nakoming van uw afspraak! U kunt aan onze e-mailservice geen recht ontlenen of claimen dat u deze niet heeft ontvangen.